image_pdfimage_print
vergi-finansman_hizmetleri-inci-muhasebe

•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
•    Vergi danışmanlığı
•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
•    Vergi mahkemelerine, İş ve Ticaret Mahkemelerine Bölge İdare Mahkemelerine  dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi
•    Tereke işleri.

 

☞ Anasayfaya Git