image_pdfimage_print
hizmetlerimiz_inci-muhasebe

Mali ve finansal konularda mali müşavirlik, danışmanlık ve denetim hizmetleri, Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, Sözleşme Tadilleri, Tescil, Şirket Evliliği İşlemleri vb.

Müşavirliğimizin çözüm ortakları arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Sistem Analistleri ve konularında uzman diğer personellerimiz aracılığı ile; firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, inşaat firmalarına yönelik inşaat muhasebesi ve maliyet sistemlerinin kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,Vergi Planlaması,SGK Ölçümlemeleri,   Ar-Ge Uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, firmanıza çözümler üretiyoruz.

 1. DENETİM HİZMETLERİ
 2. MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
 3. E-DEFTER, E-FATURA VE MUHASEBE SİSTEMLERİNİN KURULMASI
 4. İNŞAAT MUHASEBESİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 5. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 6. FİNANSAL VE KREDİ HİZMETLERİ
 7. TEŞVİK MEVZUATI
 8. MUHASEBE ve FİNANS
 9. VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
 10. BAĞIMSIZ DENETİM
 11. KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
 12. MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI
 13. AR-GE TASARIM DANIŞMANLIĞI
 14. TEKNOKENT DANIŞMANLIĞI

A- DENETİM HİZMETLERİ
“Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”
•    Sektör Analizi,
•    Hesapların Denetimi,
•    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,
•    Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,
•    Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
•    Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,
•    Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,
•    Özel Amaçlı Diğer Denetimler.

B- MUHASEBE HİZMETLERİ
“Genel Muhasebe, İNŞAAT MUHASEBESİ, Maliyet Muhasebesi,Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi;”
•    Tüm süreçlerin yerine getirilmesi,
•    Vergi ve Yasal Yükümlülükler,
•    Yönetsel Raporlamalar,
•    Her türlü, ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü.

C- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•    Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,
•    Aylık Beyannamelerin Kontrolü,
•    Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,
•    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,
•    Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,
•    Serbest Bölge Uygulamaları,
•    Gümrük Vergileri  ile ilgili Danışmanlık,
•    Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,
•    Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık,
•    Bilirkişilik Hizmetleri.

D-  FİNANSAL VE KREDİ HİZMETLERİ
“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”
•    Rotatif, Spot TL ve Döviz Kredileri
•    Ticari Krediler,
•    Teşvik Kredileri,
•    İhracat Kredisi,
•    Eximbank Kredisi,
•    İ.T.O Kredisi,
•    Makine-Teçhizat Kredisi,
•    Kosgeb Kredileri,

E- TEŞVİK MEVZUATI
•    Devlet Teşvikleri,
•    Kosgeb Teşvikleri,
•    KOBİ Statüsü.

F- MUHASEBE ve FİNANS
•    Yerli ve yabancı sermayeli şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu
•    Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması
•    Katma Değer Vergisi,Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi
•    Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin  hazırlanması
•    Ücret bordrolarının hazırlanması
•    Muhasebe kayıtlarının revizyonu
•    Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama
•    Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması
•    Fizibilite Çalışmaları
•    Bütçe planlama ve analizi
•    Finansal analiz

G- VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
•    Vergi danışmanlığı
•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
•    Vergi mahkemelerine, İş ve Ticaret Mahkemelerine Bölge İdare Mahkemelerine  dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi
•    Tereke işleri

H- BAĞIMSIZ DENETİM
•    Bağımsız denetim
•    Konsolidasyon
•    İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi
•    İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması
•    Şirkete özel mali analizleri
•    Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması

I- KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
•    Şirket birleşmesi ve bölünmesi
•    Şirket alım ve satımları
•    Şirket değerlendirmeleri

HUKUKİ VE MALİ YÖNLERİYLE KONKORDATO İŞLEMLERİ

•    Konkordato Sürecinin Başlatılması ve Şirket İ.İ.K. Avukatımız İle Sürdürülmesi
•    Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması
•    Konkordato ve Finansal Analiz Raporlarının Hazırlanması

 

☞ Anasayfaya Git