image_pdfimage_print
Close-up of unrecognizable man working with financial data. He using calculator and examining document. Financial inspector holding examination. Paperwork or finance concept

•    Yerli ve yabancı sermayeli şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu
•    Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması
•    Katma Değer Vergisi,Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi
•    Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin  hazırlanması
•    Ücret bordrolarının hazırlanması
•    Muhasebe kayıtlarının revizyonu
•    Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama
•    Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması
•    Fizibilite Çalışmaları
•    Bütçe planlama ve analizi
•    Finansal analiz.

 

☞ Anasayfaya Git