image_pdfimage_print

2022 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Hazine ve Maliye Bakanlığından: KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI (TL) 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temer… 

 

 

2022 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

2022 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI (TL)
  3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) Yıllık Oran (%)
  1. 1/1/2022 tarihinden itibaren;  
    1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
    1.2. Temerrüt faiz oranı  
      1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
      1.2.2. Ticari işlerde (02/01/2022 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 15,75
  2. 1/1/2021-31/12/2021 dönemi için:  
    2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
    2.2. Temerrüt faiz oranı  
      2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
      2.2.2. Ticari işlerde (19/12/2020 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 16,75
  3. 1/7/2020 – 31/12/2020 dönemi için:  
    3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 9
    3.2. Temerrüt faiz oranı  
      3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 9
      3.2.2. Ticari işlerde (21/12/2019 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 13,75
 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları