image_pdfimage_print

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 27.10.2021 Konu: Serbest Muhasebeci Mal…

 

 

Asgari İşçilik – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Asgari İşçilik Daire Başkanlığı

Tarih: 27.10.2021

Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

TÜRMOB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19

Gölbaşı/ANKARA

ÖZET: TÜRMOB olarak SGK’ya yaptığımız yazılı başvuru sonucunda; Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir.
 
İlgi: 26.11.2020 tarihli ve 6845 sayılı yazınız. GİM

İlgide kayıtlı yazınızda 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen ihaleli işler ile özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerince Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işlerde ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırının artırılması talebiniz ile ilgili olarak, Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan 21.10.2021 tarihli ve 2021/369 sayılı OLUR ile 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 10.000.000,00 TL. (Onmilyon Türk Lirası)’den 15.000.000,00 TL. (Onbeşmilyon Türk Lirası)’ye yükseltilmiş olup, bu husus tüm taşra teşkilatımıza 25.10.2021 tarihli ve 33950231 sayılı Toplu Talimatımız ile duyurulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Necati KIZILKAYA

Daire Başkanı