image_pdfimage_print

2020 Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Kurallar Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Kurallar El Kitabı Uluslararası Bağı…

 

 

Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Kurallar

 

2020 Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Kurallar

Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Kurallar El Kitabı

Uluslararası Bağımsızlık Standartları Dahil

2020 Versiyonu

ÖNSÖZ

Muhasebe meslek mensupları, müşterilerine sunmuş oldukları hizmetlerle kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Hem işletmeler hem kamu için muhasebe meslek mensuplarının sunmuş oldukları hizmetler, ekonomik gelişmede, şeffaflığın sağlanmasında, finansal faaliyetlerin raporlanmasında önemli bir fonksiyona sahiptir.

İşletmeler ve kamu için vazgeçilmez öneme sahip olan muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin kaliteli ve güvenilir olması bu nedenle büyük önem arz etmektedir.

Etik Kurallar, mesleğin kamu yararı sorumluluğunun farkında olduğunu vurgulayarak muhasebe meslek mensupları için temel etik ilkeleri oluşturmaktadır. Bu temel ilkeler, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ile mesleğe uygun davranıştır.

Dünya düzeyinde muhasebe meslek mensupları için Etik Kurallar IFAC’ın bağımsız standart yapıcı kurulu olan Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından yayınlanmaktadır. IES-BA muhasebe meslek mensupları için uluslararası ölçekte uygun Uluslararası Etik Kuralları (Uluslararası Bağımsızlık Standartları dahil) geliştiren standart yapıcı bir kuruldur. IESBA, muhasebe meslek mensupları için yüksek kaliteli etik standartlar hazırlayarak yayınlamaktadır.

Uluslararası düzeyde etkin meslek örgütlerinden biri olan TÜRMOB, etik alanında yapılan uluslararası düzenlemeleri izleyerek, IESBA tarafından yayınlanan “Uluslararası Muhasebe Meslek Mensupları İçin Etik Kuralların tercümesini yayınlamaktadır.

TURMOB, IESBA Etik Kuralların 2010, 2013, 2014 ve 2015 yıllarının baskılarını yayınlamıştır. Elinizdeki IESBA Etik Kurallar 2021 yılında yapılan değişiklikleri içeren son versiyonunun çevirisi “Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Tarafından Yayınlanan Standartların Çevrilmesi ve Çoğaltılması Politikası’na” göre gerçekleştirilmiştir.

Bu kitapta yer alan Etik Kurallar 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle uygulamaya girmiştir. Kitabın yararlı olmasını diliyorum.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Kurallar El Kitabı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB